નીતિન ગડકરીએ સરકારની કાર્યશૈલી પર ઉઠાવ્યા સવાલ, કહ્યું- પૈસાની અછત નથી પણ સરકારમાં નિર્ણય લેવાની હિંમત નથી

નિતિન ગડકરીએ સરકારની કાર્યશૈલી પર ઉઠાવ્યા સવાલ પૈસાની અછત નથી પણ સરકારમાં નિર્ણય લેવાની હિંમત નથી સરકારનું વલણ અને માનસિકતા

Read more