દાહોદના લીમડી પોલીસ દ્વારા સ્થાનિક આદિવાસી ઓને માર માર્યાનો આક્ષેપ

દાહોદના લીમડી પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇએ સ્થાનિકોને માર માર્યો હોવાનો આક્ષેપ સાથે સ્થાનિકો દ્વારા પીઆઇ વિરુદ્ધ કાયદેસની કાર્યવાહી કરવાની માગ સાથે

Read more

ગુજરાત ની અગ્રણી ન્યૂઝ ચેનલની ડીબેટમા આદિવાસી યુવા નેતા ની ગર્જના: ખોટું ચલવવાનુ તો દૂર સાભળવા પણ નથી માગતા…!!

આદિવાસીઓની સાચી વાત……. ખુલેઆમ….!! ગુજરાત ની અગ્રણી ન્યૂઝ ચેનલની ડીબેટમા આદિવાસી યુવા નેતા ની ગર્જના: ખોટું ચલવવાનુ તો દૂર સાભળવા

Read more

રાજુભાઈ વલવાઈ નું યુવાનોને આદિવાસી આંદોલન માં જોડાવા આવાહન કર્યું છે. જાણો શું છે?

રાજુ વલવાઈ એ યુવાનોને ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણી  થી સંદ્દેસો આપ્યો છે કે આ આદિવાસી આંદોલન આદિવાસી નવ યુવાન માટે છે

Read more