મુકેશ અંબાણી આંધ્રના CM રેડ્ડીને મળ્યા, શું નથવાણી ત્યાંથી રાજ્યસભા લડશે?

રીલાયન્સના પરિમલ નથવાણીનું રાજ્યસભાના સાંસદનું પદ 9 એપ્રિલ 2020માં પૂરું થાય છે. તેઓ ઝારખંડ છોડીને આંધ્ર પ્રદેશ સુધી કેમ જવું

Read more