મોડાસા દુષ્કર્મ કેસ: મૃતક દલિત યુવતી પર ક્રૂરતાપૂર્વક સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચવામાં આવ્યું હતું

સમગ્ર દેશમાં ચર્ચાસ્પદ બનેલા મોડાસા દુષ્કર્મ કેસમાં નવો જ વળાંક આવ્યો છે. મૃતક દલિત યુવતી પર સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય થયું

Read more