ભરૂચ : ઝઘડિયા સિલિકા સેન્ડના નામે મુંબઇ રેતી મોકલવાનો કાળો કારોબાર

ભરૂચ (Bharuch) ઝઘડિયા (jhagadia), ગુજરાત રાજ્યની રેતી અન્ય રાજ્યમાં મોકલવા સામે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે. તો તેની સામે

Read more

શ્રી શૈલેશભાઈ ભાભોર એમ.એલ.એ લીમખેડા Shailesh Bhabhor MLA Limkheda

Sailesh Bhabhor શૈલેષભાઈ ભાભોર તાલુકો:લીમખેડા પાર્ટી: ભાજપ પિતા : સુમનભાઈ ઉંમર: 37 સરનામું: દાસ, તા. સિંગવાડ, જિ. દાહોદ મતદાર તરીકે

Read more