સુરત: માંડવી ધારાસભ્ય શ્રી આનંદ ચૌધરી નો આક્ષેપ આદિવાસી, દલિત, ઓબીસી અને સામાન્ય ગરીબ વર્ગના વિદ્યાર્થીને શીક્ષાથી વંચિત રાખવાનું સડયંત્ર

સુરત: માંડવી ધારાસભ્ય શ્રી આનંદ ચૌધરી નો આક્ષેપ આદિવાસી, દલિત, ઓબીસી અને સામાન્ય ગરીબ વર્ગના વિદ્યાર્થીને શીક્ષાથી વંચિત રાખવાનું સડયંત્ર

Read more

પાર-તાપી-નર્મદા લિંક યોજના આદિવાસી નું નિકંદન, આદિવાસી ને મોટી નુકસાની જાણો વિસ્તૃતમાં

ગુજરાતના આદિવાસી લોકો માટે વિનાશકારી એવી પાર-તાપી-નર્મદા લિંક યોજનાનું વિસ્તૃત આયોજન અહીં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ યોજનાથી માત્ર સૌરાષ્ટ્ર

Read more

આદિવાસી ઓલમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર હોકી કેપ્ટન – Jaypalsinh Munda Adivasi

myadivasi: Jaypalsinh Munda Adivasi આદિવાસી ઓલમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર હોકી કેપ્ટન – Jaypalsinh Munda   આજે હું તમને એક વાર્તા

Read more