મહાબળેશ્વર- માથેરાનમાં સહેલાણીઓ આવવા લાગ્યા

મુંબઈ: દેશના સુવિખ્યાત સહેલાણી સ્થાન મહાબળેશ્વરમાં આવતા પ્રવાસીઓ 10 વર્ષથી નીચેના અને 60 વર્ષથી ઉપરની વયના લોકોને પ્રવેશ આપવામાં આવશે

Read more

ગણપતસિંહ વસાવા – Ganpatsinh Vasava MLA Mangrol – Minister of Gov. of Gujarat

માનનીય ગણપતસિંહ વસાવા (Ganpatsinh Vasava) નો રાજકીય પ્રવાસ ૧૯૯૫માં ભારતીય જનતા પાર્ટીથી શરુ થયો હતો. ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારસરણી અને

Read more