અનલૉક-4 : શું-શું ખૂલશે અને શું રહેશે હજી પણ બંધ?

ભારત સરકારના ગૃહમંત્રાલય દ્વારા શનિવારે અનલૉક-4 માટેની ગાઇડલાઇન જાહેર કરાઈ છે. જે અંતર્ગત 1 સપ્ટેમ્બર, 2020થી સમગ્ર દેશમાં કઈકઈ પ્રવૃત્તિઓ

Read more