આદિવાસી ગૌરવ : પીએમ મોદીના ખાનગી સચિવ રાજીવ ટોપનો વિશ્વ બેંકમાં બઢતી કરાઈ

ગુજરાત કેડરના 1996 બેચના આઈએએસ અધિકારી રાજીવ ટોપ્નોનો ત્રણ વર્ષનો કાર્યકાળ રહેશે. રાજીવ ટોપ્નો 1996 બેચના ગુજરાત કેડરના આઈએએસ અધિકારી

Read more

વ્યારા: આદિવાસી સમાજ વિશે સોશિયલ મીડિયામાં પોસ્ટ કરનાર 4 સામે ફરિયાદ

ડોકટર, કાકરાપારની મહિલા સહિત અન્ય 2 વિરુદ્ધ ફરિયાદ વ્યારા. વ્યારામાં રહેતા એક ડોક્ટર અને કાકરાપારમાં રહેતી એક મહિલાએ આદિવાસી સમાજ વિરુદ્ધ

Read more