આ કંપનીઓને યસ બેંકના સંકટ અંગેની પહેલેથી જાણ હતી ?

સામે આવેલા મેસેજને જોઈએ તો, મોદી સરકારના માનીતા એવા અદાણી ગ્રુપની કંપની અદાણી ગેસને RBIના આ નિર્ણયની પહેલેથી જ જાણ

Read more