છત્તીસગઢ: ધ્વજ પર વિવાદ, કવર્ધામાં અથડામણ બાદ કલમ 144 લાગુ, 50 થી વધુની ધરપકડ

રાયપુર, તા. 06 ઓક્ટોબર 2021 બુધવાર છત્તીસગઢના કવર્ધામાં ધ્વજને લઈને શરૂ થયેલો વિવાદ હિંસક થયા બાદ ત્યાં સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ બની

Read more