આદિવાસી વિસ્તાર ના તમારા ગામમાં મનરેગા માં કેટલું કોભાંડ થયું તમે જાતે તપાસ કરો અને ભ્રષ્ટાચાર થયો હોય તો ઉજાગર .

મનરેગા યોજના અંતર્ગત જે કામો થાય છે તેમાં મુખ્ય ત્વે આદિવાસી વિસ્તાર અને આદિવાસી લોકો જોડાયેલા હોય છે. મોટા ભાગના

Read more

मनरेगा से बदले श्मशान घाट के दिन, बना पिकनिट स्थल

भीलवाड़ा की धौली ग्राम पंचायत में अतिक्रमण से मुक्त करके विकसित किया गया है श्मशान घाट क्या आप कभी श्मशान

Read more

નર્મદા જિ.ની 222 ગ્રામ પંચાયતનું મનરેગાનું પેમેન્ટ 4 મહિનાથી અટવાયું! ઝગડીયા માટે ખબર નઈ?

કર્મચારીઓને પગારના પણ વલખાં : કેન્દ્રમાંથી ગ્રાન્ટ નહીં આવતા જિલ્લામાં ગરીબ લોકોને મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવ્યો જિલ્લામાં 1 લાખ જોબકાર્ડ

Read more