તમારી જમીન પર કોઈએ કબ્જો કર્યો છે? તો, ઘ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ-૨૦૨૦, અરજી કેવી રીતે કરવી? ફી કેટલી ચુકવવી ૫ડશે? The Gujarat Land Grabbing Act-2020

આ કાયદો The Gujarat Land Grabbing Act-2020 (ઘ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ-૨૦૨૦) કહેવાશે. આ અઘિનિયમની કલમ ૧૬ની પેટા કલમ (૧)

Read more

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ: વિવિધ યોજનાઓ માટે અરજીપત્રકો

અનુ. ક્ર. અરજીપત્રકો ૧ MBBS વિદ્યાર્થીઓ માટેનું ફોર્મ[Gujarati] [55 KB] ૨ પોસ્ટમેટ્રીક શિષ્યવૃતિ યોજના (બીસીકે ૬.૧)[English] [2248 KB] Post Metric

Read more

પોલીસ તમારી ફરીયાદ લખવાની ના પાડે તો તેને બે વર્ષની સજા થઈ શકે છે, ભારતીય દંડ સંહિતા કલમ – ૧૬૬ મુજબ

કોઈપણ ઘટના – ગુનો બને અને પોલીસ સ્ટેશને અધિકારી પાસે ફરીયાદ લખાવવા જાઓ ત્યારે પોલીસ અધિકારીઓ નાગરિકોની ‘પ્રથમ માહિતી’ એટલે

Read more

શુ છે SC-ST એટ્રોસીટી એક્ટ કાયદો? એટ્રોસીટીમાં જામીન કેમ ન મળે? જાણો એટ્રોસિટી કાયદાને.

આદીવાસીઓ ( Adivasi ) અને દલિતો ( Dalit ) ઉપર અત્યાચારની ઘટનાઓ વિશે કોઈ અજાણ નથી. રોજેરોજ છાપામાં આદીવાસીઓ અને

Read more

73AA ૭૩ એએ આદિવાસીની જમીનનો કબજો ત્રાહિત ઈસમો પાસેથી પરત અપાવવાની સત્તા મહેસૂલી અધિકારીઓની છે

73AA ( ૭૩ એએ ) આદિવાસીની જમીનનો કબજો ત્રાહિત ઈસમો પાસેથી પરત અપાવવાની સત્તા મહેસૂલી અધિકારીઓની છે આદિવાસી કબજેદારોએ ધારણ

Read more

૮૬૮૦ આદિજાતિના ખેલાડીઓને વિના મુલ્યેે તાલીમ..વધુ જાણો

આદિવાસી ના નામ પર ઘણી યોજના બનાવવામાં આવે છે. એ છેવાડાના માનવી સુધી પોચાળ વાની જવાબદારી રાજ્યાનના મુખ્ય. મંત્રી થી

Read more

અપના ગામ, તાલુકા,જીલ્લા પંચાયત કે કલેકટર કચેરી પાસે માહિતી કેવીરીતે માંગવી? જાણો RTI

મિત્રો, આપણા દેશમાં સરકારી કામોમાં ખુબ જ ભ્રષ્ટાચાર થાય છે તે આપણે બધા જ લોકો જાણીયે છીયે પરંતુ કાયદાકીય માહિતી

Read more

ઓન લાઈન આર.ટી.આઈ online RTI

ઓન લાઈન આર.ટી.આઈ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો ભારત સરકારે દેશમાં વધતા ભ્રષ્ટાચારને રોકવા માટે એક અધિનિયમ ઘડ્યો છે. માહિતીના

Read more