21 હજારથી ઓછા પગારના પ્રાઇવેટ નોકરી કરવા વાળાઓને મોદી સરકાર ની મોટી ગીફ્ટ……?………….

દિવાળી વહેલા મનાવો આ વર્ષે સરકારે આપી ગીફ્ટ, લાડવા વેચો ખુશી મનાવો મોદી સરકાર તરફથી ગિફ્ટ મળી છે. પણ કોને?

Read more