જળવાયુ પરિવર્તન : માત્ર ભારત પોતાના વાયદા પૂરા કરી રહ્યો છે

ગ્લોબલ વોર્મિંગ મુદ્દે દુનિયાના અનેક દેશો દ્વારા પેરિસ સંધિ કરવામાં આવી હતી. તે વખતે ઘણા વાયદા કરવામાં આવ્યા હતા. આ

Read more