કલ્યાણપુરના કેનેડી ગામેથી સાડા ચાર કરોડની તોતિંગ ખનીજચોરી પ્રકાશમાં આવી

ખનીજ ચોરી માટે કુખ્યાત બનેલા કલ્યાણપુર તાલુકામાંથી વધુ એક ખનીજચોરી પ્રકાશમાં આવી છે. જેમાં હડમતિયા ગામના સંભવિત શખ્સ શખ્સ દ્વારા

Read more