જય શ્રી ક્ષત્રિય વીર ભાથીજી મહારાજ નો જય હો

પીઠી ભરેલા અંગડે,મીંઢોળ બાંધી નીકળો હતો તલવાર લીધી હાથમા,ઘોડલીયે અસવાર હતો…. મંગલ વરતવા માંડવે, બાજોટીયે બેઠો હતો રજપૂતી ના રંગમા,મુછે

Read more

विश्व आदिवासी दिवस से आगे, आदिवासी संगठन अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग की हैं

7 अगस्त 2019 की शाम को, पचास से अधिक आदिवासी-आदिवासी संगठनों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली में एक प्रेस

Read more

Adivasi Ekta Parishad

Mission Adivasi Ekta Parishad is actively working for the entire mankind and nature, the efforts have been made to change

Read more

Adivasi ભારત ના આદિવાસી

આદિવાસી (Adivasi) ગુજરાત મુખ્ય લેખ: ગુજરાતમાં અનુસૂચિત જનજાતિની સૂચિ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના આદેશો (સુધારો) અધિનિયમ, 1976 અનુસાર ભિલ,

Read more